Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť MUVIN SLOVAKIA sa zaoberá sťahovacími službami a službami vypratávania a dočisťovania priestorov pre domácnosti aj firmy.