Charakteristika spoločnosti

Medzinárodná kamiónová preprava-preprava tekutých chemikálií +ADR tovarov v rámci celej Európy.