Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť muoj s.r.o. prevádzkuje súkromnú verejnú Lekáreň INA v budove Tatracentra na Hodžovom námestí v Bratislave. Viac o lekárni na nájdete na www.lekarenina.sk alebo na facebookovej stránke.