Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Munus s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 2009. Patrí medzi najväčšie firmy v kraji v oblasti IT a Elektrotechniky.