Charakteristika spoločnosti

- dopravno-špedičná spoločnosť
- zaoberáme sa vnútroštátnou a medzinárodnou nákladnou dopravou