Charakteristika spoločnosti

Advokátsku kanceláriu MST PARTNERS založili v roku 2010 skúsení advokáti Martina Mundierová, Rastislav Skovajsa a Martin Timcsák, ktorí v období roku 2001 až 2010 spoločne s prevažnou väčšinou súčasného tímu pôsobili jednej z najznámejších slovenských advokátskych kancelárií, a to v advokátskej kancelárii VALKO & PARTNERS.

Zobraziť celú charakteristiku
Naša advokátska kancelária v súčasnosti poskytuje široké portfólio právnych služieb zahraničným a slovenským klientom s tým, že sa profiluje najmä v oblastiach sporovej agendy, práva duševného vlastníctva, práva IT, verejného obstarávania a akvizícií, ako aj developmentu a inžinierskych stavieb, pričom za niektoré z uvedených oblastí získala aj prestížne ocenenie a zúčastňuje sa aj profesných súťaží.

V súťaži Právnická firma roka 2018 bola naša advokátska kancelária vyhlásená ako odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť Developerské projekty a nehnuteľnosti, Telekomunikácie a právo IT, Duševné vlastníctvo a Pracovné právo.

Naša advokátska kancelária má vysoko postavený štandard poskytovania právnych služieb a preto má dlhodobých stabilných slovenských a zahraničných klientov.

Právne služby poskytuje advokátska kancelária hlavne v slovenskom a anglickom jazyku a venuje sa aj publikačnej činnosti.

Advokátsky koncipienti sa v našej advokátskej kancelárii pravidelne zúčastňujú na pojednávaniach, rokovaniach s klientmi, na due diligence, majú rôznorodú agendu a majú možnosť venovať sa aj určitej špecializácii vzhľadom na širšie portfólio klientov.

Advokátska kancelária pozostáva z 11 advokátov a 5 koncipientov, pričom ide o mladý kolektív.

Skryť celú charakteristiku