1 000 EUR

Samostatný odborný pracovník vykonávajúci štátnu správu na úseku stavebného poriadku – I. stupňový stavebný úrad

MsČ Bratislava - Devínska Nová Ves

Miesto práce
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, Novoveská, Devínska Nová Ves
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Celková mzda (brutto)
1 000 EUR

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- vedie správne konania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
- zabezpečuje agendu v rámci odvolacích konaní, prokuratúry, rezortného orgánu.....,
- vykonáva kontrolnú činnosť (výkon štátneho stavebného dohľadu, miestne zisťovania, obhliadky v rámci predmetných konaní.....)
- vybavuje žiadosti o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

od 1000,- € brutto + v závislosti od dĺžky praxe a skúseností

Zamestnanecké výhody, benefity

• podľa kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Požadované doklady:
• prihláška do výberového konania
• štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• fotokópia osvedčenia o získaní osobitných kvalifikačných predpokladov

V prípade, že spĺňate uvedené požiadavky a máte záujem zúčastniť sa výberového konania, zašlite svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi poštou alebo osobne do podateľne odosielateľa najneskôr do 20.09.2019 na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A
843 10 Bratislava
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo pozvať na výberový pohovor iba uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky stanovené podmienky.
Výberové konanie sa uskutoční formou pohovoru zameraného na znalosti v danej problematike.
Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.
Mestská časť si vyhradzuje právo odpovedať elektronicky len vybraným uchádzačom, ktorí budú spĺňať požiadavky .

Kontaktná osoba:
Ing. Zuzana Polášová, č.t. 02/60201413, e-mail: [email protected]
(Bc. Veronika Tóthová, č.t. 02/60201407)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebné

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované vzdelanie:
• vysokoškolské vzdelanie, príp. stredoškolské vzdelanie s maturitou – stavebného smeru
• osvedčenie osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činností stavebného úradu (odborná spôsobilosť)

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
• koncepčné myslenie;
• zvládanie záťažových situácií;
• komunikačné schopnosti;
• občianska a morálna bezúhonnosť;
• vodičský preukaz skupiny B a prax v riadení osobného motorového vozidla výhodou;
• znalosť práce s počítačom: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet ......

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49
je subjektom územnej samosprávy.

Adresa spoločnosti

MČ Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A
843 10 Bratislava
ID: 3758598   Dátum zverejnenia: 9.9.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 1000,- € brutto + v závislosti od dĺžky praxe a skúseností