1 000 EUR

Referent Turistickej informačnej kancelárie (TIK)

MsČ Bratislava - Devínska Nová Ves

Miesto práce
Miestny úrad, Novoveská, Devínska Nová Ves
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď, pracovný pomer je na určitú dobu 1 roka s možnosťou predĺženia
Celková mzda (brutto)
1 000 EUR

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• zabezpečuje chod Turisticko-informačnej kancelárie,
• poskytuje informácie návštevníkom TIK pri osobnej návšteve, občanom a širokej verejnosti hlavne prostredníctvom webovej stránky, mailov, workshopov, konferencií a podobne
• pravidelne aktualizuje webovú stránku, informačné tabule a poskytuje informácie pre lokálnu televíziu a ostatne média a s tým súvisiaca aktívna propagácia regiónu
• prípravuje destinácii pre exkurzie, vlastivedné vychádzky realizované TIK-om, realizácia a organizačné zabezpečenie exkurzií, vlastivedných vychádzok, prednášok a podobne
• sprievodcovská činnosť
• organizačné zabezpečuje požičovňu bicyklov
• realizuje, zúčastňuje sa stretnutí s partnermi, cestovnými kanceláriami, múzeami, turistickými centrami, Bratislavským samosprávnym krajom, obcami, mestami a podobne.
• podieľa sa na realizácii marketingových nástrojov na podporu rozvoja CR - zabezpečuje zber, spracovanie, aktualizáciu a poskytovanie informácií v oblasti cestovného ruchu, vytvára, zabezpečuje a poskytuje propagačné materiály mestskej časti, zúčastňuje sa na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu,
• spolupracuje s podnikateľskými subjektmi a združeniami a oblastnými organizáciami v oblasti cestovného ruchu, ako aj so subjektmi poskytujúcimi služby a produkty CR, podieľa sa na organizačnom zabezpečení kultúrnych a športových podujatí mestskej časti na podporu rozvoja cestovného ruchu.
• poskytuje všeobecné a turistické informácie pre obyvateľov a návštevníkov obce
• reprezentuje a buduje medzinárodné vzťahy
• zabezpečuje výrobu a predaj produktov cestovného ruchu
• zodpovedá za plnenie plánov činnosti informačnej kancelárie po obsahovej a finančnej stránke
• vedie administratívno-ekonomickú agendu spojenú s výkonom práce

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Ponúkaný plat (brutto): od 1000,- € brutto + v závislosti od dĺžky praxe a skúseností

Zamestnanecké výhody, benefity

• podľa kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Požadované doklady:
• prihláška do výberového konania
• štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
• súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
• Do podmienok dopísať, že súčasťou životopisu by mal byť aj prehľad realizovaných projektov v oblasti cestovného ruchu a voľnočasových aktivít
• fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

V prípade, že spĺňate uvedené požiadavky a máte záujem zúčastniť sa výberového konania, zasielajte svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi poštou alebo osobne do podateľne v obálke s označením výberové konanie – Referent TIK neotvárať a uvedeným menom a adresou odosielateľa.
najneskôr do 22.7.2019 na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A
843 10 Bratislava

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo pozvať na výberový pohovor iba uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky stanovené podmienky. Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.
Mestská časť si vyhradzuje právo elektronicky odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú spĺňať požiadavky.
Kontakt:
Kontaktná osoba: Ing. Monika Debnárová, vedúca mediálneho a tlačového odd.
Tel.: 0905 418 507, E-mail: [email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) alebo Nemecký jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požiadavky a kritéria
• požadované vzdelanie: stredoškolské vzdelanie
• aktívna znalosť anglického jazyka, nemeckého jazyka výhodou
• dobrá znalosť regiónu (znalosť prírodných, najmä turistických, kultúrnych a ostatných hodnôt a atraktivít regiónu, znalosť stredísk a zariadení cestovného ruchu, znalosť podujatí inštitúcií pôsobiacich v regióne najmä v oblasti kultúry a cestovného ruchu, znalosť ďalších možností aktívneho trávenia voľného času)
• znalosť legislatívy v platnom znení upravujúcej výkon predmetnej činnosti:
• znalosť zákona o podpore cestovného ruchu,
• najmenej 3 roky praxe v požadovanej pracovnej pozícii
• zvládanie záťažových situácií;
• občianska a morálna bezúhonnosť;
• vodičský preukaz skupiny B a prax v riadení osobného motorového vozidla výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
• organizačné schopnosti a plánovanie práce
• aktívny prístup k práci a samostatnosť pri riešení úloh
• komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie,
• spoľahlivosť, pohotovosť, kreativita, ,
• ochota preberať zodpovednosť
• analyzovanie a riešenie problémov
• spoľahlivosť
• znalosť práce s počítačom: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet - pokročilý

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49
je subjektom územnej samosprávy.

Adresa spoločnosti

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A
843 10 Bratislava 49

Kontakt

ID: 3710159   Dátum zverejnenia: 4.7.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Ponúkaný plat (brutto): od 1000,- € brutto + v závislosti od dĺžky praxe a skúseností