1 000 EUR

Referent výstavby a životného prostredia OVDŽP

MsČ Bratislava - Devínska Nová Ves

Miesto práce
Miestny úrad, Novoveská, Devínska Nová Ves
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď, pracovný pomer je na určitú dobu 1 roka s možnosťou predĺženia
Celková mzda (brutto)
1 000 EUR

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• zabezpečuje prípravu vlastnej investičnej činnosti MČ,
• vykonáva úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku cestného hospodárstva,
• technicky zabezpečuje rekonštrukcie a modernizácie.
• plní úlohy štátnej správy miestneho významu na úseku ochrany ŽP, pôdohospodárstva, veterinárnej starostlivosti, ochrany drevín a odpadového hospodárstva,
• zodpovedá za tvorbu koncepcie regionálneho rozvoja v oblasti ŽP,
• zabezpečuje vykonávanie úloh štátnej správy prenesených na MČ na úseku štátnej vodnej správy podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Ponúkaný plat (brutto): od 1000,- € brutto + v závislosti od dĺžky praxe a skúseností

Zamestnanecké výhody, benefity

• podľa kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Požadované doklady:
• prihláška do výberového konania
• štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
• súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
• fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• fotokópia osvedčenie o získaní osobitných kvalifikačných predpokladov

V prípade, že spĺňate uvedené požiadavky a máte záujem zúčastniť sa výberového konania, zasielajte svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi poštou alebo osobne do podateľne v zalepenej obálke s označením výberové konanie – Referent výstavby a ŽP – neotvárať a uvedeným menom a adresou odosielateľa najneskôr do 26.7.2019 na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A
843 10 Bratislava
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo pozvať na výberový pohovor iba uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky stanovené podmienky.
Výberové konanie sa uskutoční formou pohovoru zameraného na znalosti v danej problematike.
Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.
Mestská časť si vyhradzuje právo písomne odpovedať elektronicky len vybraným uchádzačom, ktorí budú spĺňať požiadavky .

Kontaktná osoba: prednostka Ing. Mária Koprdová
Tel.: 0917 817 227
E-mail: [email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• zvládanie záťažových situácií;
• znalosť zákonov a ostatných právnych predpisov z požadovanej
• občianska a morálna bezúhonnosť;
• vodičský preukaz skupiny B a prax v riadení osobného motorového vozidla výhodou
• znalosť práce s počítačom: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet - pokročilý

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49
je subjektom územnej samosprávy.

Adresa spoločnosti

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A
843 10 Bratislava 49
ID: 3710125   Dátum zverejnenia: 4.7.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Ponúkaný plat (brutto): od 1000,- € brutto + v závislosti od dĺžky praxe a skúseností