Charakteristika spoločnosti

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49 je subjektom územnej samosprávy.