Charakteristika spoločnosti

Výroba betónových zmesí, dopravná spoločnosť