Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť realizujúca komplexné riešenia v oblasti slaboprúdových a bezpečnostných systémov od r. 1991