Charakteristika spoločnosti

Movianto poskytuje celoeurópske logistické riešenie pre zákazníkov z radov farmaceutických, biotechnologických a zdravotníckych spoločností. V Slovenskej republike poskytujeme svoje služby z distribučného centra v Senci, Prologis Park Bratislava.