Charakteristika spoločnosti

dopravno - špedičná spoločnosť