Autoklampiar

Motorr Martin, s. r. o.

Miesto práce
Motorr Martin, s.r.o. Mercedes-Benz, Martin-Záturčie-Záturčie
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď
Mzdové podmienky (brutto)
1 000 EUR/mesiac+ výkonnostné príplatky - bližšie informácie o odmeňovacom systéme poskytneme pri pracovnom pohovore

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- realizácia klampiarskych prác
- zváranie, rezanie, brúsenie, vŕtanie a lepenie plechov
- oprava časti karosérie po haváriách, oprava alebo výmena poškodených dielov
- rozoberanie a skladanie vozidiel po oprave
- príprava vozidla na lakovanie
- zodpovednosť za dodržiavanie stanovených technologických a procesných postupov
- dokumentácia vykonanej práce a odovzdanie servisnému poradcovi
- spolupráca s ostatnými oddeleniami

Zamestnanecké výhody, benefity

- stabilné zázemie v spoločnosti s významným postavením na trhu
- priestor pre odborný rast
- pravidelné vzdelávanie, zvyšovanie kvalifikácie
- férové ohodnotenie
- pravidelné čistenie pracovného oblečenia
- finančné príspevky v prípade mimoriadnych udalostí a iné benefity

Informácie o výberovom konaní

V prípade Vášho záujmu o uvedenú pracovnú pozíciu reagujte zaslaním životopisu so súhlasom na spracovanie osobných údajov na emailovú adresu: [email protected] Radi by sme Vás informovali, že odpovedať budeme iba tým uchádzačom o prácu, ktorých sme sa rozhodli pozvať na osobný pohovor. Ak Vás nebudeme kontaktovať do 30 dní od zaslania životopisu, rozhodli sme sa vo výberovom konaní uprednostniť kandidátov, ktorých skúsenosti a znalosti lepšie zodpovedajú naším požiadavkám.
Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov uchádzačov o zamestnanie
na účely výberového konania v spoločnosti Motorr Martin

Informácie v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej aj ako „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“):

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľ: Motorr Martin, s.r.o.
Francúzskych partizánov 5831, 036 08 Martin
tel.: +421 43 42 45 554, e-mail: [email protected]

Kontakt na zodpovednú osobu: [email protected]

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosti Motorr Martin, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie na účely obsadenia voľného pracovného miesta, vo vzťahu ku ktorému uchádzač, ako dotknutá osoba podáva žiadosť o zaradenie do výberového konania a v prípade stanovených kritérií na výber uchádzača dokladá nevyhnutné dokumenty vyžadované zo strany prevádzkovateľa v súlade osobitnými predpismi.

Spracúvanie osobných údajov na účely výberového konania sa vykonáva na základe žiadosti dotknutej osoby v rámci predzmluvných vzťahov bez súhlasu dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a v rámci plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri zabezpečení všetkých úkonov súvisiacich s výberovým konaním v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje nie sú poskytované príjemcom, ak osobitný zákon neustanoví inak. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa neuskutočňuje, prevádzkovateľovi nevyplýva z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať. Prevádzkovateľ nevykonáva ani spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie.

Poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi zo strany dotknutej osoby je nevyhnutné za účelom výberového konania organizovaného prevádzkovateľom; v prípade neposkytnutia osobných údajov by nebolo možné sa zúčastniť výberového konania.

Osobné údaje sa uchovávajú 1 rok a likvidujú v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého spoločnosť Motorr Martin postupuje, alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

Práva dotknutých osôb

V súlade s čl. 15 až 22 nariadenia GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je oprávnená uplatniť si práva dotknutých osôb, najmä právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom a informáciám týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, právo na opravu nesprávnych a právo na doplnenie neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať, právo na výmaz osobných údajov. Svoje práva si dotknutá osoba môže uplatniť najmä prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa uvedených vyššie.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR sťažnosť, resp. návrh na začatie konania.

Ak dotknutá osoba má akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu spoločnosti.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

21.12.2022 (ostáva ešte 19 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Vzdelanie v odbore

automechanik, prípadne iný príbuzný odbor

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

2

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- technické myslenie a manuálna zručnosť
- dôslednosť a zodpovednosť
- po zaučení schopnosť samostatnej práce
- proaktívny prístup a lojálnosť
- znalosť nových technológií výhodou
- chuť učiť sa nové veci
- tímový duch

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Autorizovaný predaj a servis osobných a úžitkových vozidiel Mercedes-Benz a KIA

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov

Kontakt

Kontaktná osoba: Ivana Fichtlová
Tel.: +421905681616
E-mail: poslať životopis
ID: 4399753  Dátum zverejnenia: 21.11.2022  Základná zložka mzdy (brutto): 1 000 EUR/mesiac