Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť je súčasťou skupiny spoločností, ktoré sa zaoberajú dodávkami, servisom a nájmami strojov do oblasti poľnohospodárstva, stavebníctva, priemyslu, drevárstva, odpadového hospodárstva a komunálu. Jej pôsobnosť je celoslovenská. Zastupuje niekoľko výrobcov manipulačnej a stavebnej techniky. Najvýznamnejšie postavenie v jej ponuke má špecialista v oblasti manipulačnej techniky - značka MANITOU.