Charakteristika spoločnosti

Stavebno-obchodná spoločnosť so sídlom v Topoľčanoch