Údržbár pre Mondieu prevádzky v Bratislave

MONDIEU GROUP s.r.o.

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok, živnosť
Termín nástupu
ihneď
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
480 - 1300 eur, na základe dohody a v závislosti od skúseností

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Do nášho tímu Mondieu, hľadáme šikovného údržbára, ktorý bude mať pod palcom všetky naše prevádzky Mondieu v Bratislave. Máte skúsenosti v oblasti údržby? Pošlite nám Váš životopis!

Aká bude Vaša náplň práce ?
* zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu prevádzok alebo zvereného objektu/priestoru
* evidencia a vedenie technických kníh a denníkov na jednotlivých prevádzkach
* reportovanie na základe pokynov nadriadených
* vykonávanie preventívnej údržby a štandardný servis výrobných a technologických zariadení a ostatných pomocných zariadení
* zúčastňovanie sa pri výkone odborných prehliadok, revízií a spolupráca pri odstraňovaní zistených porúch a nedostatkov
* asistenčná činnosť pri inštalácii nových strojov a zariadení a zaistenie funkčnosti a bezpečnosti týchto zariadení
*opravovanie a vymieňanie poškodených častí vybavenia prevádzky, drobné elektrotechnické zásahy a montáže (nábytok, sanita, kľučky, zámky, batérie, zásuvky, vypínače, žiarovky, žiarivky, poistky, rozvádzače atď.)
*ovládanie technických parametrov a špecifikácie používaných prístrojov a zariadení
*dodržiavanie interných smerníc a noriem a takisto rešpektovanie BOZP
*bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov a ich následné hlásenie kompetentným osobám
*optimalizovanie chodu prevádzky, navrhovanie výmeny a inovácie jednotlivých používaných prístrojov a zariadení
*spolupráca s externými dodávateľmi a komunikácia so zmluvnými servismi
*poskytovanie pomoci pri rekonštrukčných prácach a zabezpečenie administratívno-technických úloh podľa pokynov nadriadeného
*vykonávanie drobných stavebných úprav v prevádzkach
*inventarizácia zvereného majetku
*podporná pomoc pri letných terasách
*ostatná činnosť spojená s technickou údržbou existujúcich alebo novovznikajúcich prevádzok podľa pokynov priameho nadriadeného

V prípade záujmu volajte na +421905299278

Zamestnanecké výhody, benefity

* motivujúce finančné ohodnotenie
* zázemie úspešnej a rozrastajúcej sa spoločnosti
* priateľské pracovné prostredie

Informácie o výberovom konaní

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

Spoločnosť BM MONDIEU GROUP s.r.o., sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 48 007 871, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 102525/B, telefón: 0910 908 072, e-mail: [email protected] ako prevádzkovateľ (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) považuje Vaše súkromie za dôležité. Preto vytvoril zásady ochrany osobných údajov, v ktorých je uvedený spôsob zhromažďovania, používania, zverejňovania, prenášania a uchovávania Vašich osobných údajov.

Zoznam osobných údajov, rozsah spracovania a účel spracovania Vo vzťahu k záujemcom o zamestnanie sú predmetom spracúvania nižšie špecifikované osobné údaje na nasledujúce účely: a) účasť na pohovore, pričom spracúvanými osobnými údajmi sú: meno, priezvisko a titul, trvalé bydlisko, súkromný e-mail a telefón a údaje uvedené uchádzačom o zamestnanie v životopise, v motivačnom liste. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie je potrebné na plnenie predzmluvných vzťahov, a to v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. v planom znení (ďalej len ako „Zákon“) a článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“). Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na plnenie predzmluvného vzťahu týkajúceho sa plnenia pracovnoprávnych povinností a bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzatvoriť. b) vedenia v databáze uchádzačov o zamestnanie, pričom spracúvanými osobnými údajmi sú: meno, priezvisko a titul, súkromný e-mail a telefón a údaje uvedené uchádzačom o zamestnanie v životopise, v motivačnom liste. Ak nedôjde k vzniku pracovnoprávneho vzťahu a máte záujem ostať v databáze záujemcov o prácu, poskytnutie osobných údajov je potrebné v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona a článku 6 ods. 1 písm. a) a článku 7 Nariadenia. Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na zasielanie ponúk na prácu a bez ich poskytnutia uvedené informácie nedostanete. Dané osobné údaje budú uchované po dobu 12 mesiacov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ môže poskytnúť Vaše osobné údaje osobe zabezpečujúcej personálne a mzdové služby a subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov (napr. Sociálna poisťovňa). Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu MONDIEU GROUP s.r.o., sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo: - žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; - namietať spracúvanie svojich osobných údajov; - na prenosnosť osobných údajov; - svoj súhlas so zaradením do databázy uchádzačov o zamestnanie kedykoľvek odvolať, - podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Prečítal som si tieto zásady o ochrane údajov a porozumel som im.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

* skúsenosti na podobnej pozícii
* časová flexibilita
* samostatnosť
* pracovitosť
* manuálna zručnosť
* odolnosť voči stresu

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť vlastní viacero gastro prevádzok na Slovensku a v Čechách.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

MONDIEU GROUP s. r. o.
Miletičova 1
821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
https://mondieu.sk/home/

Kontakt

Kontaktná osoba: Nábor Mondieu
Tel.: +421905299278
E-mail: poslať životopis
ID: 3462892   Dátum zverejnenia: 16.11.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   480 - 1300 eur, na základe dohody a v závislosti od skúseností