Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť vlastní viacero gastro prevádzok na Slovensku a v Čechách.