O našej spoločnosti

Mondelēz International je jedným z najväčších výrobcov cukroviniek a pečených produktov na svete. Zamestnáva 80 tisíc ľudí a umožňuje spotrebiteľom vo viac ako 150 krajinách sveta vychutnávať snacky správnym spôsobom.

Medzi jeho najznámejšie globálne a lokálne značky patrí čokolády Milka, Cadbury, Toblerone a Figaro, sušienky Oreo, LU a belVita (na lokálnom trhu známe ako BeBe Dobré ráno) a cukríky a žuvačky Halls a Trident.

Mondelēz International na Slovensku

Na Slovensku naša spoločnosť pôsobí od roku 1992, kde zamestnáva okolo 800 ľudí a predáva takmer 500 produktov pod 16 značkami. V Bratislave má výrobný závod s viac ako 120 ročnou tradíciou, ktorý je zameraný na výrobu čokoládových cukroviniek, ďalej obchodnú jednotku a tiež Europske Excellence centrum (EBSC). To je domovom specializovanych klucovych odborníkov z oblasti logistiky, financií, informačných technológií a nákupu, ktorí podporujú náš europsky a globálny biznis.

Pracuje sa u nás skvele

Aby si naša spoločnosť udržala predné postavenie na trhu rýchloobrátkového tovaru, ktorý je náročný, akčný a neúprosne rýchly, považujeme za mimoriadne dôležité, aby ľudia, ktorí Mondelēz International tvoria, boli proaktívni, flexibilní, odvážni a schopní čeliť dennodenne novým výzvam a zmenám, ktoré trh prináša.

Aby sa to našim zamestnancom podarilo, poskytujeme im nadštandardné vybavenie, najmodernejšie technológie a príjemné inšpiratívne prostredie, podporujeme ich všestranným a na mieru šitým osobným rozvojom, odmeňujeme ich nadštandardným finančným ohodnotením, kompenzujeme im pracovné nasadenie strávením chvíľ s ich kolegami a priateľmi prostredníctvom spoločných výletov a pretekov, firemných večierkov i dobrovoľníckych dní a snažíme sa vyjsť v ústrety individuálnym potrebám a prianiam pomocou pružných podmienok, rozmanitej ponuky benefitov a širokej škály pracovných príležitostí po celom svete.

Máme výborné produkty, inšpiratívne prostredie a správnych ľudí, a práve preto sa u nás pracuje skvele!

Charta Diverzity Slovensko

Naša spoločnosť je tiež signatárom Charty diverzity Slovensko. Podpisom tejto charty sme sa zaviazali:

  • rešpektovať diverzitu a inkluzívny prístup na pracovisku a to bez ohľadu na pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav;
  • nerobiť kompromisy v našom úsilí zachovať pracovisko oslobodené od akýchkoľvek foriem diskriminácie alebo obťažovania a oceňovať vzájomnú úctu a princíp rovnakého zaobchádzania a chrániť našich zamestnancov pred diskrimináciou;
  • zachovať a posilňovať diverzitu v pracovnom prostrední; neustále podporovať inkluzívne pracovné prostredie, oslobodené od predsudkov voči všetkým zastúpeným skupinám na Slovensku v súlade s vyššie uvedenými záväzkami;
  • oceňovať diverzitu ako podnikateľskú hodnotu, ktorá podporuje inovácie a posilňuje ekonomickú výkonnosť a konkurencieschopnosť firiem a organizácií;
  • začleňovať riadenie diverzity a inklúzie do stratégií ľudských zdrojov a zvyšovať povedomie o témach diverzity na úrovni manažmentu, podporovať princíp diverzity s dôrazom na znižovanie vedomých aj podvedomých predsudkov a zaručovať rovnaké zaobchádzanie pri nábore, posudzovaní výkonov, prístupe k vzdelávaniu a kariérnemu rastu, mzdových podmienkach, zladení súkromného a pracovného života, ochrane pred obťažovaním a nespravodlivým prepustením;
  • ísť príkladom a byť ambasádormi diverzity a inklúzie, komunikovať naše aktivity a napredovanie v podpore diverzity dovnútra aj navonok, vzdelávať a odborne viesť našich zamestnancov a ostatných relevantných partnerov v témach inklúzie a diverzity a zapájať ich do procesu realizácie týchto aktivít.