Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť MMT Consulting, s.r.o., vznikla v roku 2010 ako konzultačná a poradenská organizácia so zameranim na oblasť rozvoja ľudských zdrojov a podporu ich optimálneho výkonu. Poskytujeme služby v oblasti vzdelávania, odbornej diagnostiky, rozvoja tímov a pracovného poradenstva. V oblasti HR consulting sa rovnako sústreďujeme na HR marketing, nábor a výber zamestnancov, personálny manažment, projektové riadenie a optimalizáciu procesov našich klientov. Súčasťou ponuky nášho vzdelávania sú rozvojové programy zamerané na manažérske a interpersonálne zručnosti, profesionálny imidž, budovanie personálneho brandu a komunikáciu.