Charakteristika spoločnosti

Patríme k najvýznamnejším pracovným agentúram na Slovensku.
Sme stabilná firma s dlhoročnou praxou, pevným postavením na trhu a výbornými referenciami.
Špecializujeme sa najma na dočasné prideľovanie a sprostredkovanie zamestnancov, predovšetkým robotníckych profesií.

Ponuky práce: MMM PERSONALE, s.r.o.

1 - 1 z 1