Charakteristika spoločnosti

Výroba obilných vločiek a produktov racionálnej výživy