Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaobera prepravou tovaru pre Slovensko Rakusko Maďarsko Česko