Charakteristika spoločnosti

Prevádzkovanie čerpacích staníc