Charakteristika spoločnosti

Fotenie a výroba spomienkových fotografií s okamžitým predajom