Charakteristika spoločnosti

Elektroinštalácie, Predaj materiálu