Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť rieši preventívne a ochranné služby v oblasti požiarnej ochrany, civilnej ochrany, bezpečnosti práce a pracovnej zdravotnej služby zmluvných klientov. Sme na trhu viac ako 25 rokov a potrebujeme doplniť náš tím o nových zamestnancov aby sme dokázali pokryť stúpajúci dopyt po našich produktoch pri zachovaní kvality.