Charakteristika spoločnosti

Obchodná spoločnosť zaoberajúca sa predajom mäsa a mäsových výrobkov.