Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť sa zaoberá odťahom poškodených a búraných vozidiel.preprava strojov a zariadeni.