Generálny štátny radca

Ministerstvo spravodlivosti SR

Miesto práce
Račianska 71, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
Dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 340 EUR/mesiac- základná zložka mzdy: deviata platová trieda v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, štátnemu zamestnancovi je možné priznať osobný príplatok za kvalitné plnenie služobných úloh

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Najnáročnejšia činnosť
• koordinovanie celoštátneho a medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym a medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva
• koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť

• všetky uvedené činnosti vykonáva v súlade s národným projektom podľa pokynov Odborného garanta projektu
• využívanie kvalitatívnych, kvantitatívnych a štatistických metód na analýzu ekonomických otázok na rôznych úrovniach národného hospodárstva, prognóza vývoja v oblasti súdnictva a spravodlivosti
• návrh riešení a odporúčaní na makro a mikro úrovni, príprava analýzy budúceho vývoja ekonomiky na rôznych úrovniach s prihliadnutím na špecifiká rezortu spravodlivosti, vypracovanie návrhov na zlepšenie procesov
• podieľanie sa na spracovaní analýz navrhovaných, prebiehajúcich a zrealizovaných legislatívnych a nelegislatívnych opatrení v rezorte spravodlivosti
• podieľanie sa na tvorbe strategických a koncepčných materiálov týkajúcich sa vývoja politík v rezorte spravodlivosti
• vykonáva úlohy rezortnej štatistiky a výkazníctva
• vypracováva odborné stanoviská a relevantné podklady strategického a analytického charakteru v súlade s rezortnými cieľmi a strategickými prioritami
• vykonáva analýzy navrhovaných, prebiehajúcich a zrealizovaných legislatívnych a nelegislatívnych opatrení v rezorte spravodlivosti, v súlade s metodickými postupmi Analytického centra

Zamestnanecké výhody, benefity

- pružný pracovný čas (nástup do práce medzi 07:00 až 09:00 hod.), ustanovený pracovný čas je 37 a pol hodiny týždenne
- 5 dní dovolenky nad rámec zákona v súlade s vyššou kolektívnou zmluvou
- štátny zamestnanec má počas prvých 10 dní dočasnej PN v kalendárnom roku nárok na príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej PN
- príspevok do DDS
- Multisport karta
- profesijný a odborný rozvoj

Informácie o výberovom konaní

Zoznam právnych predpisov, prípadne okruh oblastí, ktorých znalosť bude u uchádzačov overovaná v rámci výberového konania:

- Ústava Slovenskej republiky
- zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
- zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
- zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon 371/ 2004 o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
- zákon 425/2021 o štátnom rozpočte na rok 2021
- zákon 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov z oblasti rozpočtového procesu (https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/regulacny-komplex-pravnych-noriem-metodickych-postupov-z-oblasti-rozpoctoveho-procesu/)


Overenie požadovaných odborných vedomostí a schopností uchádzača bude aj formou prípadovej štúdie

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Počet rokov praxe

5

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - ústredný orgán štátnej správy

Adresa spoločnosti

Ministerstvo spravodlivosti SR
Račianska 71
813 11 Bratislava
ID: 4043151  Dátum zverejnenia: 8.3.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 1 340 EUR/mesiac