Odborný radca - odborný administratívny asistent (Ref. č.: VK_2018_2507)

Ministerstvo spravodlivosti SR

Miesto práce
Župné nám. 13, Bratislavský kraj, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
v súlade so zákonom o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hľadáme do projektového tímu šikovných, cieľavedomých, zodpovedných ľudí, ktorí nám pomôžu urobiť z verejnej správy „Efektívnu verejnú správu“.
Ak chceš byť súčasťou tejto veľkej zmeny, neváhaj a prihlás sa!
Práca asistenta nášho projektového tímu neznamená variť kávu a vypisovať obálky. Je to ideálna štartovacia pozícia pre človeka, ktorý už má základné skúsenosti z oblasti eurofondov a má chuť sa pod vedením skúsených ľudí naučiť viac.
Zvládaš stereotypnú mravčiu prácu, a zároveň vieš rýchlo reagovať na nové úlohy? Máš zmysel pre detail a vidíš chyby, ktoré už nikto nevidí? Tak sa prihlás!

Hlavnou náplňou bude:
- príprava projektových dokumentov a podkladov súvisiacich so žiadosťami o platbu
- zber a kontrola podkladov súvisiacich so žiadosťami o platbu
- spracovanie písomností, analytických materiálov, stanovísk
- administratívno-technická podpora pri organizácii projektových aktivít
- administratívne práce pre členov projektového tímu a metodikov


Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste (zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov):

Služobný úrad: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie
Vymedzenie okruhu uchádzačov: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Organizačný útvar: referát projektov Operačného programu Efektívna
verejná správa
Odbor štátnej služby: 2.06 Justícia
Obsadzovaná funkcia: odborný radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba
Počet obsadzovaných miest: 1
Miesto práce: Bratislava, Župné námestie 13

Najnáročnejšia činnosť:
• samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej služby

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:
• administratívne práce pre členov projektového tímu a odborných zamestnancov národného projektu,
• administratívno-technická podpora pri organizácii projektových aktivít
• príprava projektových dokumentov a podkladov súvisiacich so žiadosťami o platbu
• spracovanie písomností, registratúrnych záznamov, analytických materiálov, stanovísk a pripomienok
• príprava materiálov a zabezpečenie priebehu porád projektového tímu
• ostatné činnosti spojené s administratívnym vedením projektu

Informácie o výberovom konaní

Zoznam právnych predpisov, prípadne okruh oblastí, ktorých znalosť bude u uchádzačov overovaná v rámci výberového konania:
Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov Programové obdobie 2014 - 2020
Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho
fondu na programové obdobie 2014 – 2020
395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach
55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe
211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií
Zákon č. 575/2001 Z. z. - Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

Žiadosť a zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- kópia diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- motivačný list.

Dátum podania žiadosti o zaradenie spolu s požadovanými dokladmi je do 23. apríla 2018.

Žiadosť o zaradenie a ďalšie požadované dokumenty môže uchádzač podať v písomnej forme
a) v listinnej podobe
s označením na obálke a v žiadosti VK_2018_2507
na adresu
Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava

alebo
b) v elektronickej podobe prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli
1. po autentifikácii na ústrednom portáli alebo
2. bez autentifikácie na ústrednom portáli.
Vonkajšie výberové konanie VK_2018_2507 je zverejnené aj na portáli www.slovensko.sk.

Uchádzač, ktorý nezašle žiadosť spolu so všetkými požadovanými dokladmi, nebude do výberového konania zaradený. Pri podaní žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v listinnej podobe je rozhodujúcim dátum podania na poštovej pečiatke.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - ústredný orgán štátnej správy

Adresa spoločnosti

Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné nám. 13
813 11 Bratislava
ID: 3362637   Dátum zverejnenia: 16.4.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   v súlade so zákonom o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov