Odborný radca, osobný úrad (Ref. č.: VK/2019/2457)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Miesto práce
Stromová, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Štátnozamestnanecké miesto obsadzované prostredníctvom výberového konania v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prihlasovanie je možné výhradne prostredníctvom registra výberových konaní na portáli UPVS (slovensko.sk) za použitia nižšie uvedeného odkazu:

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/16120

Odbor štátnej služby: 1.01 - Riadenie štátnej služby

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej služby alebo v príslušnom úseku štátnej správy.
1. Zabezpečovanie kontroly plnenia úloh vyplývajúcich zo zákonov, uznesení vlády a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, programového vyhlásenia vlády a z vykonaných kontrol Najvyššieho kontrolného úradu SR, Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR a ďalších kontrolných orgánov vrátane evidencie kontrol.
2. Koordinačné činností vypracovávania pracovných listov za osobný úrad pre potreby zabezpečovania agendy programov a projektov štrukturálnych fondov EÚ.
3. Zabezpečovanie odborných činností v oblasti vecnej príslušnosti osobného úradu vrátane koordinácie spracúvania intimátov, stanovísk v rámci medzirezortného a vnútropripomienkového konania v pôsobnosti generálneho riaditeľa osobného úradu.
4. Evidovanie vnútorných aktov riadenia na ministerstve, zabezpečenie ich zverejňovania na intranetovej, resp. internetovej stránke ministerstva, vrátane archivácie originálov riadiacich aktov.
5. Príprava podkladov a stanovísk na porady ministerstva, pre generálneho tajomníka služobného úradu a ďalších predstaviteľov ministerstva.
6. Organizovanie a zabezpečovanie pracovných porád, rokovaní a návštev generálneho riaditeľa osobného úradu.
7. Evidencia úloh, sledovanie termínov úloh a ich dodržiavania pre potreby osobného úradu.
8. Vybavovanie samostatnej vecnej korešpondencie generálneho riaditeľa osobného úradu, zabezpečovanie komunikácie s inštitúciami verejnej a štátnej správy, s vedúcimi predstaviteľmi ministerstva, s vedúcimi zamestnancami ministerstva a ďalšími zamestnancami organizačných útvarov ministerstva.
9. Zabezpečovanie administratívno-technických činností pre podporu riadenia úloh vyplývajúcich z funkcie generálneho riaditeľa osobného úradu a plnenia termínov.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zamestnanecké výhody, benefity

flexibilná pracovná doba

Informácie o výberovom konaní

Štátnozamestnanecké miesto obsadzované prostredníctvom výberového konania v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prihlasovanie je možné výhradne prostredníctvom registra výberových konaní na portáli UPVS (slovensko.sk) za použitia nižšie uvedeného odkazu:

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/16120

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Používanie IT v rozsahu určenom vnútornými predpismi.

Znalosť:
- Ústavy Slovenskej republiky,
- Zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zákona č. 575/2001 Z. z. o činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,
- Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
- Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (Zákonník práce),
- znalosť právnych predpisov v oblasti pracovného a sociálneho práva,
- znalosť kodifikovanej podoby slovenského jazyka,
- svedomitosť a spoľahlivosť; samostatnosť; komunikačné zručnosti; adaptabilita a flexibilita; schopnosť pracovať pod tlakom.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre základné školy, stredné školy a vysoké školy; školské zariadenia; celoživotné vzdelávanie; vedu a techniku; štátnu starostlivosť o mládež a šport.

Adresa spoločnosti

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava
http://www.minedu.sk

Kontakt

ID: 3640249   Dátum zverejnenia: 9.4.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.