Charakteristika spoločnosti

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre základné školy, stredné školy a vysoké školy; školské zariadenia; celoživotné vzdelávanie; vedu a techniku; štátnu starostlivosť o mládež a šport.


Ponuky spoločnosti e-mailom