Štátny radca_Vonkajšie výberové konanie VK /2019/7870

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Miesto práce
Špitálska, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Mzdové podmienky (brutto)
od 942,00

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Organizačný útvar: odbor krízového manažmentu a bezpečnosti
Nadriadený organizačný útvar: minister
Odbor štátnej služby: 1.08 - Krízové riadenie
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: štátny radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku
Najnáročnejšia činnosť - Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva.
Bližšie určená najnáročnejšia činnosť - Koordinovanie celoštátneho systému v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti, BOZP, PO a bezpečnosti technických prostriedkov krízového manažmentu a bezpečnosti v zmysle zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení znení neskorších predpisov, zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.314/2001 o ochrane pred požiarmi a zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súčinnosti so zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, núdzového stavu a výnimočného stavu. Spolupráca na tvorbe právnych predpisov, smerníc a metodických pokynov, spracúvaných inými ústrednými orgánmi v týchto oblastiach a rozpracúva ich na podmienky rezortu. Podľa pokynov vedúceho zamestnanca spolupráca na riadení, usmerňovaní a kontrolovaní podriadených organizácií v oblasti krízového manažmentu a bezpečnosti.

Informácie o výberovom konaní

Prihlásiť sa do vonkajšieho výberového konania VK/2019/7870, ktorým sa obsadzuje voľné štátnozamestnanecké miesto na odbore krízového manažmentu a bezpečnosti, sa môžete elektronicky prostredníctvom portálu štátnej služby –
link: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/22661 , alebo písomne zaslaním žiadosti, motivačného listu, životopisu, diplomu dosiahnutého vzdelania, čestným vyhlásením o bezúhonnosti na adresu služobného úradu.
Termín podávania prihlášok je od 27.11. do 6.12.2019. Predpokladaný termín realizácie výberového konania je koniec decembra 2019 až začiatok januára 2020.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Podmienkou pre zaradenie do výberového konania je platné oprávnenie BOZP a PO
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ústredný orgán štátnej správy

Adresa spoločnosti

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
ID: 3805818  Dátum zverejnenia: 27.11.2019  Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: od 942,00