Štátny radca_Vonkajšie výberové konanie VK /2019/5678

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Miesto práce
Špitálska, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Organizačný útvar: odbor krízového manažmentu a bezpečnosti
Nadriadený organizačný útvar: minister
Odbor štátnej služby: 1.08 - Krízové riadenie
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: štátny radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku
Najnáročnejšia činnosť - Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému s najširšími vonkajšími a vnútornými väzbami na ďalšie systémy rôznych odborov a smerov s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva.
Bližšie určená najnáročnejšia činnosť - Koordinovanie celoštátneho systému v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti, BOZP, PO a bezpečnosti technických prostriedkov krízového manažmentu a bezpečnosti v zmysle zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení znení neskorších predpisov, zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.314/2001 o ochrane pred požiarmi a zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súčinnosti so zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, núdzového stavu a výnimočného stavu. Spolupráca na tvorbe právnych predpisov, smerníc a metodických pokynov, spracúvaných inými ústrednými orgánmi v týchto oblastiach a rozpracúva ich na podmienky rezortu. Podľa pokynov vedúceho zamestnanca spolupráca na riadení, usmerňovaní a kontrolovaní podriadených organizácií v oblasti krízového manažmentu a bezpečnosti.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

od 942,00

Informácie o výberovom konaní

Prihlásiť sa do vonkajšieho výberového konania VK/2019/5678, ktorým sa obsadzuje voľné štátnozamestnanecké miesto na odbore krízového manažmentu a bezpečnosti, sa môžete prostredníctvom portálu štátnej služby –
link: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/19428
Termín podávania prihlášok je od 12.9. do 19.9.2019. Predpokladaný termín realizácie výberového konania je 3.10.2019.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Osobitný kvalifikačný predpoklad Platné oprávnenie BOZP a PO
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ústredný orgán štátnej správy

Adresa spoločnosti

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
ID: 3761810   Dátum zverejnenia: 12.9.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 942,00