Charakteristika spoločnosti

Ústredný orgán štátnej správy