Vedúci oddelenia

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Miesto práce
Štúrova 144, Malacky
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.5.2023
Mzdové podmienky (brutto)
1 500 EUR/mesiacPodľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Výsledná mzda závisí od skúseností kandidáta.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Ponúkame miesto pre niekoho, kto sa chce realizovať a k práci bude pristupovať s úprimným záujmom a nadšením. Oceníme samostatnosť a flexibilitu.

Hlavnou náplňou práce:
Riadiaca, koordinačná a organizačná činnosť vyplývajúca z kompetencie vedúceho oddelenia. Riadenie prevádzky vymedzenej časti nehnuteľného majetku za účelom zabezpečenia efektívneho, účelného a hospodárneho vynakladania rozpočtových prostriedkov MO SR. Zabezpečovanie odstránenia nedostatkov na nehnuteľnom majetku. Zodpovedanie za usmerňovanie spracovania príslušných dokumentov a plnenia úloh súvisiacich s procesom poskytovania priestorov jednotlivým užívateľom v objektoch vymedzených do pôsobnosti Strediska prevádzky objektov (ďalej len „SPO“). Kontrolovanie realizácie stavebných činností nehnuteľného majetku v OS SR, MO SR z toho vyplývajúce priebežne kontrolovanie postupov výstavby, preberanie prác a kontrolovanie technologických postupov a kontrolovanie odstraňovania chýb a nedorobkov zistených pri preberaní prác. Zabezpečovanie vykonávania prác na stavbách v súlade so s ZoD, platnými predpismi, normami, rozhodnutiami štátnej správy. Zodpovedanie za efektívne hospodárenie s energiami a palivami. Priebežné monitorovanie a optimalizáciu ich spotreby a dodržiavanie technických podmienok ich dodávky. Zabezpečovanie vykonania zákonných revízií a skúšok strojov, energetických a iných zariadení. Riadenie činnosti v oblasti ochrany životného prostredia. Zodpovedanie za spracovanie aktualizácie základných informácií o nehnuteľnom majetku v ich pôsobnosti pre potreby centrálnej evidencie a informačných systémov. Zabezpečovanie a spracovanie zisťovacích protokolov a prvotných záznamov z havárií. Zabezpečovanie verejného obstarávania vo vymedzenom rozsahu. Riadenie inventarizácie hnuteľného a nehnuteľného majetku. Technický dozor nad drobnými stavbami, stavebnými úpravami, udržiavacími prácami a stavebnými časťami stavieb. Vykonávanie kontroly kvality a technologických postupov dodávateľských prác. Samostatné vedenie technickej agendy, prevádzky a opráv stavebných objektov. Zabezpečenie vykonávania dodávateľských prác a služieb, ich kontrola a preberanie. Vykonávanie technických prehliadok objektov, navrhovanie opatrení k odstráneniu nedostatkov Zodpovedanie za zabezpečenie opatrení pre obdobie krízovej situácie na SPO, za dodržiavanie zákonnosti vo svojej pôsobnosti (analyzovanie výsledkov kontrolnej činnosti a prijímanie opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov). Spracovávanie faktúr, vytváranie platobných príkazov. Zabezpečovanie kontroly správnosti faktúr za vykonané práce a dodávky, čo do množstva aj kvality. Kontrola plnenia zmluvných podmienok na priestory, ktoré sú predmetom výpožičky alebo nájmu. Spracovanie podkladov k návrhom na rozhodnutie o prebytočnosti, dočasnej prebytočnosti a neupotrebiteľnosť nehnuteľného majetku v pôsobnosti strediska prevádzky objektov.

Zamestnanecké výhody, benefity

- podpora ďalšieho odborného vzdelávania
- pracovné voľno s náhradou mzdy nad zákon
- pružný pracovný čas
- príspevok na doplnkové dôchodkové pripoistenie
- Multisport karta
- ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Veríme, že Vás naša ponuka zaujala a vážime si Váš záujem o prácu v našej organizácii. Všetky Vaše osobné materiály budú starostlivo posúdené, kontaktovať však budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebníctvo

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Základy
Microsoft Excel - Základy
Microsoft Office - Základy

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- výborné komunikačné zručnosti
- zodpovedný prístup k práci
- samostatnosť
- spoľahlivosť
- dôslednosť
- kreativita
- organizačné schopnosti

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ministerstvo obrany SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky na úseku obrany SR so sídlom v Bratislave.
ID: 4535919  Dátum zverejnenia: 10.3.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 500 EUR/mesiac