Personalista - bezpečnostný zamestnanec

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Miesto práce
Za kasárňou 3, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
16.1.2023
Mzdové podmienky (brutto)
1 190 EUR/mesiacPodľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Výsledná mzda závisí od skúseností kandidáta.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Ponúkame miesto pre niekoho, kto sa chce realizovať a k práci bude pristupovať s úprimným záujmom a nadšením. Oceníme samostatnosť a flexibilitu.

Hlavnou náplňou práce:
Koordinačná a metodická činnosť pri príprave personálnych podkladov zamestnancov z pohľadu potrieb Sekcie majetku a infraštruktúry (ďalej len „SEMaI“) a ekonomiky pri rozhodovaní o efektívnom vynakladaní prostriedkov štátu. Vybavovanie personálnej agendy a plnenie úloh zásadného významu pre chod SEMaI podľa pokynov riaditeľa odboru. Zabezpečovanie realizácie úloh v oblasti personálnej politiky v SEMaI s komplexným návrhom na možnosti výberu, rozmiestňovanie a skončenie pracovných pomerov zamestnancov pre potreby Osobného úradu MO SR. Zodpovedanie za personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, fyzickú a objektovú bezpečnosť SEMaI. Komplexné zabezpečovanie činnosti pracoviska administratívnej bezpečnosti SEMaI do stupňa utajenia "TAJNÉ". Riadenie a zabezpečovanie administratívnej bezpečnosti, fyzickej a objektovej bezpečnosti na odlúčených pracoviskách a podriadených zariadeniach SEMaI. Vedenie Protokolu písomností a utajovaných písomností, evidencie písomností v súlade so všeobecne záväznými právny mi predpismi a internými normatívny aktmi. Zastupovanie v oblasti zabezpečovanie príjmu, evidencie, rozdeľovania a odosielania spisov sekcie, vrátane rozmnožovania, evidencie a skartovania utajovaných písomností pre potreby SEMaI. Zabezpečovanie činností súvisiacich s vyraďovaním utajovaných písomností. Metodická pomoc a poučovanie zamestnancov z právnych predpisov a interných noriem upravujúcich ochranu utajovaných skutočností v oblasti administratívnej bezpečnosti, fyzickej a objektovej bezpečnosti. Vykonávanie funkcie bezpečnostného zamestnanca v SEMaI. Metodické usmerňovanie a vykonávanie kontroly v oblasti utajovaných skutočností podriadených zariadení SEMaI. Vedenie zoznamu funkcii, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, vedenie prehľadov a evidencie o bezpečnostných previerkach zamestnancov, zániky určenia, evidenciu certifikátov NATO-SECRET. Príprava podkladov k navrhovaným organizačným zmenám SEMaI. Zabezpečovanie spracovania vnútorných riadiacich predpisov, usmernení, rozkazov, nariadení a metodických pokynov v oblasti investičnej, rutinnej a štandardnej údržby, služieb, nehnuteľného a hnuteľného majetku štátu. Posudzovanie návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov, organizačných a riadiacich predpisov rezortu v rámci pripomienkového konania, koordinácia stanovísk riaditeľov odborov a príprava stanoviska generálneho riaditeľa. Spracovanie plánov úloh a vyhodnotenia splnenia úloh SEMaI, koordinácia prípravy stanovísk a materiálov do kolégia ministra obrany SR, na rokovanie vlády SR, Bezpečnostnej rady SR a obdobných materiálov v rámci vnútrorezortného a medzirezortného pripomienkového konania. Rozpracovávanie úloh programového vyhlásenia vlády, uznesení vlády a záverov z rokovaní vlády SR na podmienky úradu. Plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov priameho nadriadeného.

https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostni-zamestnanci/index.html

Zamestnanecké výhody, benefity

- podpora ďalšieho odborného vzdelávania
- pracovné voľno s náhradou mzdy nad zákon
- pružný pracovný čas
- príspevok na doplnkové dôchodkové pripoistenie
- Multisport karta
- ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Veríme, že Vás naša ponuka zaujala a vážime si Váš záujem o prácu v našej organizácii. Všetky Vaše osobné materiály budú starostlivo posúdené, kontaktovať však budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Základy
Microsoft Excel - Základy
Microsoft Outlook - Základy

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- skúsenosti na podobnej pracovnej pozícií
- výborné komunikačné zručnosti
- zodpovedný prístup k práci
- samostatnosť
- spoľahlivosť
- dôslednosť
- kreativita
- organizačné schopnosti

Výhodou:
- platné osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami - Tajné
- potvrdenie o absolvovaní skúšky bezpečnostného zamestnanca

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ministerstvo obrany SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky na úseku obrany SR so sídlom v Bratislave.
ID: 4481611  Dátum zverejnenia: 5.12.2022  Základná zložka mzdy (brutto): 1 190 EUR/mesiac