Generálny štátny radca - osobný úrad

Ministerstvo financií SR

Miesto práce
Ministerstvo financií SR, Štefanovičova, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
marec 2023
Mzdové podmienky (brutto)
1 478 EUR/mesiacPlat pozostáva z platovej tarify v 9. PT (vo výške 1 478,00 €) s možnosťou priznania osobného príplatku podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Najnáročnejšia činnosť a bližšie určená najnáročnejšia činnosť: Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva. Tvorba štátnej politiky v osobnom úrade v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov a úloh služobného úradu vyplývajúcich z uplatňovania pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov na úrovni ministerstva.

Ostatné činnosti: Koncepčná, koordinačná a metodická činnosť za personálnu oblasť na úrovni ministerstva. Vedie agendu vymenovania, odvolania generálnych riaditeľov a riaditeľov organizácií rezortu ministerstva. Výkon kompletných personálnych činností v oblasti štátnozamestnaneckých a pracovno-právnych vzťahov v určených organizačných útvaroch, vrátane prihlasovania a odhlasovania zamestnancov do a z poisťovní. Zodpovedá v programe SAP za aktuálnosť dát. Vedie osobné spisy štátnych zamestnancov a zamestnancov ministerstva, zabezpečuje evidenciu zamestnancov v mimoevidenčnom stave. Vedie komplexnú agendu výberových konaní (zverejňovanie, príprava podkladových materiálov a realizácia). Kontroluje opisy štátnozamestnaneckých a pracovných miest. V prípade potreby pripravuje odborné stanoviská k sťažnostiam štátnych zamestnancov vo veciach vykonávania štátnej služby a usmerňuje zamestnancov osobného úradu, vykonávajúcich činnosti v personálnej oblasti z hľadiska uplatňovania platnej legislatívy. V prípade potreby odborne usmerňuje zamestnancov organizácií rezortu ministerstva, vykonávajúcich činnosti v personálnej oblasti. Vyhotovuje fotografiu a preukaz zamestnanca, vedie agendu služobných preukazov. Spracováva informácie a štatistiky týkajúce sa personálnej agendy (systemizácia MF SR, štatistika pre Radu pre štátnej službu). Vypracúva a vedie ročné plány dovoleniek, výpočet nároku na dovolenku, sleduje čerpanie a krátenie dovoleniek. Spolupracuje s odborovou organizáciou, s príslušnými odbornými organizačnými útvarmi ministerstva, odborom financovania úradu a príslušnými organizačnými útvarmi pri obsadzovaní miest s riaditeľmi organizácií rezortu ministerstva.

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, alebo na dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku.

Požadované odborné znalosti:
• zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
• zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce;
• zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
• zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Výhodou: prax v oblasti personalistiky

Informácie o výberovom konaní:
Do výberového konania je potrebné sa prihlásiť výlučne prostredníctvom portálu www.open.slovensko.sk najneskôr do 8. februára 2023.

Zamestnanecké výhody, benefity

  • príspevok na DDS
  • príspevok za darcovstvo krvi
  • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
  • možnosť rekreácie vo vzdelávacích zariadeniach MF SR
  • pružný pracovný čas

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, komunikačné zručnosti

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ministerstvo financií SR ako ústredný orgán štátnej správy plní vo vymedzenej pôsobnosti úlohy v oblasti financií, daní, poplatkov, colníctva, finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu, majetku verejnej správy, cien a cenovej kontroly a európskych záležitostí. Postavenie a pôsobnosť ministerstva upravuje zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Kontakt

ID: 4507601  Dátum zverejnenia: 25.1.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 478 EUR/mesiac