Generálny štátny radca - riaditeľ odboru (Ref. č.: VK/2020/923)

Ministerstvo financií SR

Miesto práce
Ministerstvo financií SR, 2968, Staré Mesto
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
asap
Mzdové podmienky (brutto)
2 500 EUR/mesiacod 2500 Eur/mesačne. Celková výška mzdy závisí od predchádzajúcich pracovných skúseností uchádzača. Možnosť poskytovania ďalších platových náležitostí v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z o štátnej službe v znení neskorších predpisov.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva. Strategické, koncepčné a analytické činnosti súvisiace s realizáciou národného projektu Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revízia výdavkov) – príprava revízií výdavkov a hodnotení investičných projektov, tvorba stratégie, plánovanie rozvoja a realizácia úloh ÚHP

dočasná štátna služba na voľné štátnozamestnanecké miesto vedúceho štátneho zamestnanca odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby

Analýzami na Útvare hodnoty za peniaze (ÚHP) máte možnosť ovplyvniť prístup, akým štát nakladá s verejnými zdrojmi. Vašou úlohou bude zlepšiť výsledky slovenského verejného sektora, a to prostredníctvom revízie verejných výdavkov, hodnoteniami verejných investičných projektov a analýzami na rôzne témy verejného záujmu. Základom je poznanie a aplikácia moderných analytických, štatistických a modelovacích prístupov. Problém nielen definujeme, ale navrhujeme aj jeho konkrétne riešenia. Know-how si budujeme spoluprácou s medzinárodnými inštitúciami ako OECD, EK alebo MMF; na Slovensko chceme prinášať najlepšiu zahraničnú prax. Hľadáme preto prirodzeného lídra, ktorý už má skúseností s vedením ľudí a dokáže cez svoje znalosti a skúsenosti ďalej rozvíjať našich analytikov a zároveň ich motivovať v práci k čo najlepším výsledkom.

Náplň práce: riadenie analytickej činnosti v rámci národného projektu Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revízia výdavkov) v rozsahu:
• príprava revízie výdavkov na vybrané sektory
• analýza vládnych investícií, politík a regulácií
• tvorba návrhov úsporných výdavkových opatrení
• vedenie rokovaní s partnermi naprieč ústrednými orgánmi verejnej správy
• spolupráca s externými partnermi (MMF, EK, OECD) a odbornou verejnosťou
• príprava ad hoc podkladov pre vedenie ministerstva
• podieľanie sa na príprave stratégie ÚHP a jeho plánu úloh
• koordinácia, monitorovanie a metodické usmerňovanie práce viacčlenného tímu analytikov, spolupracovníkov a partnerov
• zodpovednosť za výsledky tímu
• podieľanie sa na tvorbe a aktualizácii metodiky revízie výdavkov
• mentoring, školiteľská činnosť pre odborné pracovné skupiny
• riadenie tvorby databázy pre revíziu výdavkov
• ďalšie analytické činnosti súvisiace s výkonom revízie verejných výdavkov, prípadne implementáciou a monitorovaním opatrení.

Zamestnanecké výhody, benefity

Benefity:
• práca, ktorou môžete zmeniť Slovensko
• zahraničné študijné pobyty a stáže
• priestor a podmienky na kreativitu a vlastné iniciatívne projekty
• príjem porovnateľný so súkromným sektorom
• možnosť veľa sa naučiť a prácu s najlepšími

Viac o nás sa dozviete online:
• https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/
• https://www.facebook.com/uhp.hodnotazapeniaze/.

Informácie o výberovom konaní

Do výberového konania je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 31.3.2020 výlučne prostredníctvom portálu www.open.slovensko.sk cez link https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/26105

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Odborné znalosti:
• orientácia v ekonomickej teórii, analytických nástrojoch a verejných politikách (politika trhu práce, politika vzdelávania, regulácia, zdravotníctvo, penzijný systém a pod.) a výdavkoch (krátkodobé a dlhodobé fiškálne projekcie, kvantifikácia výdavkových opatrení, scenár nezmenených politík, rozpočtové kapitoly a pod.),
• všeobecný prehľad

Jazykové znalosti:
• ovládanie anglického jazyka na pokročilej úrovni C1 - plynulá písomná a ústna komunikácia v angličtine

IT zručnosti:
• ovládanie MS Office, znalosť práce s SQL databázami a jedným z programov ako R, STATA, Eviews či Matlab na používateľskej úrovni

Schopnosti a osobnostné vlastnosti:
• svedomitosť a spoľahlivosť (zodpovednosť, aktívny prístup k riešeniu úloh),
• schopnosť pracovať pod tlakom,
• analytické, koncepčné a strategické myslenie (schopnosť zadefinovať problém a navrhnúť najvhodnejšie riešenie),
• komunikačné zručnosti (zrozumiteľne písať, vhodne si pri tom pomôcť dátami a grafmi a vystihnúť pointu aj na krátkom priestore),
• adaptabilita a flexibilita (schopnosť rýchlo sa zorientovať v novej problematike)
• samostatnosť (vedieť pracovať samostatne aj v spolupráci s kolegami)
• rozhodovacia schopnosť
• riadiace schopnosti (schopnosť motivovať kolegov a pomáhať im dosahovať lepšie výsledky)

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ministerstvo financií SR ako ústredný orgán štátnej správy plní vo vymedzenej pôsobnosti úlohy v oblasti financií, daní, poplatkov, colníctva, finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu, majetku verejnej správy, cien a cenovej kontroly a európskych záležitostí. Postavenie a pôsobnosť ministerstva upravuje zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Adresa spoločnosti

Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
ID: 3898048  Dátum zverejnenia: 26.3.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 2 500 EUR/mesiac