MinebeaMitsumi & Minebea AccessSolutions Slovakia

Dňa 11. apríla 2019 sa uskutočnila obchodná integrácia spoločnosti MinebeaMitsumi a dodávateľa automobilového priemyslu Minebea AccessSolutions Slovakia. To prináša veľký potenciál pre uvedenie nových produktov a zostáv na trh. Najmä pri vývoji elektronických a elektromechanických komponentov môže MinebeaMitsumi spolu so spoločnosťou Minebea AccessSolutions Slovakia dosiahnuť zvýšenie pridanej hodnoty a úzko spolupracovať s novými pracoviskami. Spolu so spoločnosťou Minebea AccessSolutions Slovakia má teraz MinebeaMitsumi sedem veľkých výrobných závodov v Európe. Výrobný závod Košice na Slovensku je vzdialený len 200 metrov od najnovšieho závodu MinebeaMitsumi.