Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Mimera Europe sa zaoberá predajom zariadenia pre beauty sektor a wellness, prostredníctvom e-commerce obchodu a velkoodberatelov. Našimi klientmi sú beauty salóny z viacerých európskych krajín.