Charakteristika spoločnosti

Veľkoobchod s mäsovými výrobkami