Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá predajom chovateľských potrieb, poradenstvom v kynológií, ako i samotným výcvikom psov.
www.sponzia.sk