Charakteristika spoločnosti

Dopravná spoločnosť s vlastným vozovým parkom