Právnik na oddelení právnych služieb mestskej časti Bratislava-Ružinov

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov

Miesto práce
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierová, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
január 2020, alebo dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

komplexná právna agenda mestskej časti spočívajúca najmä:
- v právnom zastupovaní mestskej časti v súdnych sporoch,
- v podávaní návrhov a žalôb v civilnom procese, v podávaní návrhov na exekučné konania a v prihlasovaní pohľadávok do konkurzného konania,
- v právnom posudzovaní a v pripomienkovaní zmlúv a iných právnych dokumentov,
- v príprave právnych stanovísk a usmernení pre dotknuté útvary mestskej časti,
- v tvorbe všeobecne záväzných nariadení, smerníc a interných právnych predpisov,
- vo vedení správnych konaní a priestupkových konaní v postavení správneho orgánu,
- v príprave materiálov do porady vedenia, miestnej rady a do miestneho zastupiteľstva,
- vo vybavovaní žiadostí o poskytnutie predbežnej právnej ochrany podľa § 5 Občianskeho zákonníka,
- vo vybavovaní žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
- v právnom poradenstve pre jednotlivé odbory miestneho úradu,
- v monitorovaní aktuálnej legislatívy vo vybranej oblasti a v jej aplikovaní do zverenej agendy,
- v plnení ďalších úloh súvisiacich s právnou agendou podľa pokynov nadriadeného.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

platová trieda č. 8 podľa prílohy č. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, finálna úroveň mzdy závisí od seniority uchádzača a od dĺžky započítateľnej odbornej praxe

Zamestnanecké výhody, benefity

- príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie do výšky 3 % z hrubej mzdy
- možnosť priznania polročných a koncoročných odmien v závislosti od dosiahnutých výsledkov práce
- dovolenka nad rámec Zákonníka práce podľa Kolektívnej zmluvy,

Informácie o výberovom konaní

K žiadosti priložte:
profesijný štruktúrovaný životopis,
eventuálne pracovné referencie,
súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kompletné žiadosti zasielajte, resp. doručte osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava alebo na e-mail: [email protected], a to v termíne do 08.11. 2019.

Vybraní uchádzači budú telefonicky alebo mailom pozvaní na výberové konanie.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

8.11.2019 (ostáva ešte 21 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

odbor právo

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- prax advokátskeho koncipienta, prax v advokácii alebo prax na obdobnej pracovnej pozícii v samospráve alebo v štátnej správe výhodou,
- samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, asertivita, iniciatívnosť, lojalita, výborné komunikačné schopnosti a písomný prejav, schopnosť operatívneho riešenia pridelených úloh, analytické myslenie, bezúhonnosť,
- ovládanie práce s PC a so systémami právnych informácií a judikatúry samozrejmosťou


samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, asertivita, iniciatívnosť, lojalita, výborné komunikačné schopnosti a písomný prejav, schopnosť operatívneho riešenia pridelených úloh, analytické myslenie,

bezúhonnosť,

ovládanie práce s PC a so systémami právnych informácií a judikatúry samozrejmosťou.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov zabezpečuje plnenie úloh samosprávy a územnej samosprávy (§4 ods. 3 a 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) a výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy v mestskej časti (§5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov
Mierová 21
827 05 Bratislava
https://www.ruzinov.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Michal Szabo
Tel.: +421248284224
E-mail: poslať životopis
ID: 3783617   Dátum zverejnenia: 10.10.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   platová trieda č. 8 podľa prílohy č. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, finálna úroveň mzdy závisí od seniority uchádzača a od dĺžky započítateľnej odbornej praxe