Riaditeľ/riaditeľka Ružinovského domova seniorov

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Výkon činností štatutárneho zástupcu príspevkovej organizácie MČ Bratislava - Ružinov - zariadenia pre seniorov „Ružinovský domov seniorov“.
• Riadenie, organizovanie a kontrola činností zariadenia s cieľom zabezpečiť plynulosť prevádzky v zmysle platných noriem.
• Vykonávanie analytickej činnosti v súvislosti s návrhom plánu a riadenia rozpočtu.
• Analýza a vyhodnocovanie hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami organizácie.
• Zodpovednosť za dodržiavanie počtu zamestnancov, mzdových prostriedkov, investičných a neinvestičných výdavkov.
• Vykonávanie práce vo verejnom záujme súvisiace s poskytovaním sociálnych služieb v zariadení pre seniorov, uzatváranie zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb fyzickej osoby, uzatváranie dodatkov k zmluvám o poskytovaní sociálnych služieb fyzickej osoby.

miesto výkonu práce
• Sklenárová 14, 821 09 Bratislava

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Platové podmienky sú určené podľa zákona 553/2003 Z.z o odmeňované niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude ustanovený podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Informácie o výberovom konaní

Požadovaná prax :
• Minimálna prax 3 roky v riadiacej pozícii alebo 5 rokov praxe v zariadení pre seniorov


Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
• Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
• Profesijný životopis s uvedením referencie.
• Overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní.
• Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
• Potvrdenie o požadovanej praxi.
• Predloženie písomnej koncepcie efektívneho riadenia a vízie rozvoja Ružinovského domova seniorov.


Kompletné žiadosti zasielajte poštou, resp. doručte osobne do podateľne

Miestny úrad Bratislava – Ružinov
Útvar personálnej práce a miezd
Ing. Eva Kaiserová
Mierová 21
827 05 Bratislava

v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka Ružinovského domova seniorov - NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 30. júna 2019.

Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺnia stanovené podmienky a ktorí predložia v termíne požadované doklady.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

30.6.2019 (ostáva ešte 5 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

sociálna práca, právne, ekonomické zameranie alebo odbor ošetrovateľstvo

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• Výborné komunikačné schopnosti.
• Orientácia v predpisoch v oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálnych služieb, verejnej správy a samosprávy, rozpočtových pravidiel a v ďalších súvisiacich predpisoch.
• Výborné riadiace a organizačné schopnosti s predchádzajúcou skúsenosť s riadením projektov a tímu.
• Otvorenosť pre nové výzvy a témy, ochota učiť sa.
• Bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.
• Znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel).
• Manažér kvality pre zariadenia sociálnych služieb výhodou.
• Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) vítané.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Plnenie zákonných úloh na úseku samosprávy a prenesených funkcii vo verejnej správe.

Počet zamestnancov

100-149 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov
Mierová 21
827 05 Bratislava
https://www.ruzinov.sk
ID: 3689070   Dátum zverejnenia: 7.6.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Platové podmienky sú určené podľa zákona 553/2003 Z.z o odmeňované niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude ustanovený podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.