Vedúci/vedúca Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov

Miesto práce
Bratislava II
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
15.8.2019 alebo dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1) Zabezpečuje činnosť Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieaťaťa a to v odborných, zdravotných, výchovných a hospodárskych otázkach.
2) Organizuje a kontroluje starostlivosť o deti, zodpovedá za úroveň zariadenia, za výsledky výchovnej práce, za hospodárenie a pravidelný chod zariadenia.
3) Vedie presnú dokumentáciu súvisiacu s vedením jaslí, zachováva mlčanlivosť o osobných údajov detí a rodičov s ktorými prichádza do styku
4) Zodpovedá za dodržiavanie hygienických, zdravotných, výchovných a bezpečnostných zásad v prevádzke zariadenia detských jaslí
5) V spolupráci s hlavnou kuchárkou stravovacej prevádzky zariadenia zodpovedá za zostavenie jedálneho lístka , kontroluje úroveň poskytovaných stravovacích služieb, zodpovedá za dodržiavanie predpisov v súlade s HACCP.
6) Spolupracuje pri zostavovaní rozpočtu pre jasle a dbá o jeho rovnomerné plnenie a čerpanie, je hmotne zodpovedná za pokladničnú hotovosť.
7) Zodpovedá za správu majetku zariadenia, prvotnú operatívno - technickú evidenciu zvereného majetku, vykonáva jeho pravidelnú inventarizáciu, vrátane sumarizácie hodnoty zásob a odsúhlasenia s účtovnými dokladmi, vyčísľuje inventárne rozdiely.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácie o výberovom konaní

Miesto výkonu práce:
Palkovičova 11/A, 821 08 Bratislava


Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
• Profesijný životopis s uvedením referencie
• Overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
• Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiacePrihlášky žiadame zaslať poštou, alebo osobne na podateľňu:

Mestská časť Bratislava-Ružinov
Útvar personálnej práce a miezd
Mierová 21, 827 05 Bratislava

najnesôr do 03.06.2019.

Prihlášky zasielajte v obálke s označením „Výberové konanie na funkciu vedúci/vedúca Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Palkovičova 11/A, 821 08 Bratislava" s označením NEOTVÁRAŤ alebo odovzdajte osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie na funkciu vedúci/vedúca Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Palkovičova 11/A, 821 08 Bratislava“ – s označením NEOTVÁRAŤ.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

3.6.2019 (ostáva ešte 9 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

so zameraním na sociálnu prácu, psychológiu, pedagogiku, zdravotnícku oblasť

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadovaná prax :
• Minimálne 3 roky v riadení alebo 5 rokov práce v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa alebo MŠ

Ostatné:
• Výborné komunikačné schopnosti
• Orientácia v predpisoch v oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálnych služieb, verejnej správy a samosprávy, rozpočtových pravidiel a v ďalších súvisiacich predpisoch
• Výborné riadiace a organizačné schopnosti s predchádzajúcou skúsenosť s riadením projektov a tímu
• Otvorenosť pre nové výzvy a témy, ochotu učiť sa
• Bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť
• Znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel).
• Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) vítané

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Plnenie zákonných úloh na úseku samosprávy a prenesených funkcii vo verejnej správe.

Počet zamestnancov

100-149 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov
Mierová 21
827 05 Bratislava
https://www.ruzinov.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Michal Szabo
Tel.: +421248284224
E-mail: poslať životopis
ID: 3670089   Dátum zverejnenia: 16.5.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.