Zamestnanec referátu územného plánu Mestskej časti Bratislava-Ružinov

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov

Miesto práce
Mierová 21, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
základná zložka: 550-700 € + ďalšie príplatky v závislosti od odpracovaných rokov podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – Zákon č. 553/2003 Z.z.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

vykonáva pôsobnosť mestskej časti v oblasti územného plánovania v rozsahu článku 42
Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy,
- obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu zón,
- aktualizuje územnoplánovaciu dokumentáciu zón,
- obstaráva plánovacie doklady súvisiace s rozvojom mestskej časti,
- zabezpečuje obstarávanie urbanistických štúdií a územných plánov zón prostredníctvom
odborne spôsobilej osoby,
- pripravuje stanoviská mestskej časti ku koncepčným a strategickým materiálom miestnej,
celomestskej a regionálnej úrovne súvisiace s územným plánovaním,
vypracováva stanoviská z hľadiska územného plánu k investičným zámerom a
územnoplánovacím podkladom na území mestskej časti,
- vypracováva stanoviská z hľadiska územného plánu pre:
proces posudzovania vplyvov na životné prostredie územné a stavebné konanie,
- odňatie poľnohospodárskej pôdy,
- predaje pozemkov, prenájmy, prevzatie do správy,
- vypracováva písomné a poskytuje ústne územnoplánovacie informácie.

Informácie o výberovom konaní

Kritériá výberu:
- prax v odbore,
- operatívnosť, samostatnosť, komunikačné schopnosti,
- preukaz o odbornej spôsobilosti pre obstarávanie ÚPP a ÚPD obcí („OSO“) podľa § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (,,stavebný zákon”) v znení neskorších predpisov je výhodou,
- znalosť programu Word, Excel (Microsoft©Office),
- bezúhonnosť.

Predpoklady na prijatie do zamestnania:
- spôsobilosť na právne úkony,
- splnenie kvalifikačných predpokladov.

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť
- profesijný štruktúrovaný životopis
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

architektonického alebo stavebného smeru

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
- znalosť vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o ÚPP a ÚPD,
- znalosť vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. (nie je nutnou podmienkou).

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Plnenie zákonných úloh na úseku samosprávy a prenesených funkcii vo verejnej správe.

Počet zamestnancov

100-149 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov
Mierová 21
827 05 Bratislava
ID: 3317785   Dátum zverejnenia: 10.8.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   základná zložka: 550-700 € + ďalšie príplatky v závislosti od odpracovaných rokov podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – Zákon č. 553/2003 Z.z.